גמל להשקעה

קופת גמל להשקעה הינה תוכנית חיסכון המיועדת לחוסכים בכל גיל ולכל מטרה.
קופת הגמל להשקעה מהווה אפיק חיסכון באמצעות הפקדה חודשית או חד פעמית ומאפשרת לנו לחסוך כסף באופן חודשי ולהפקיד עד 70,000₪ בשנה קלנדרית.
הקופה כוללת מגוון סלולי השקעה לבחירה ומאפשרת פדיון של הסכומים הצבורים בה בכל שלב, ללא תלות בגיל החוסך או בוותק החיסכון. (אין קנסות במשיכה או ביציאה, אך ורק תשלום מס רווח בגובה של 25% ברווח הריאלי שנצבר בקופה).
גמל להשקעה מאפשר בנוסף הטבה לכל חוסך שמלאו לו 60 שנים ומעלה – אפשרות למשוך את הכספים בפטור מלא ממס רווי הון באמצעות קצבה לכל החיים בכפוף להוראות הדין.

אנחנו כבר השקענו!
ומה איתך?

כדי להראות לכם את התשואות מקופות הגמל, החלטנו לבצע הפקדות החל מה-1.1.19 לקופות הגמל השונות. ככה אתם יכולים לראות בדיוק מה היה קורה אילו הייתם אתם אלו שמפקידים.

ביצענו הפקדות בסך של 1,000₪ ושל 70,000₪ כל חודש לעשרה גופים שונים ולשלושה מסלולי השקעה שונים בכל גוף.
בתמונות למטה ניתן לראות את התשואות בכל חודש.

הפקדה ראשונה 1.1.2019
סכום: 1,000₪

הפקדה ראשונה 1.1.2019
סכום: 70,000₪

הפקדה ראשונה 1.1.2017
סכום: 70,000₪

סגירת תפריט